Pestikuvaukset

Lippukunnanjohtaja

-kantaa vastuun koko lippukunnasta
-hoittaa lippukunnan ulkoisia suhteita ja ja edustaa lippukuntaa ulkopuolisille
-tekee päätökset yhdessä hallituksen kanssa
-toimii hallituksen puheenjohtajana
-valmistelee ja johtaa hallituksen kokoukset
-huolehtii ansiomerkkien hakemisesta hallituksen kanssa

Apulaislippukunnanjohtaja

-lippukunnanjohtajan ”oikea käsi”
-hoitaa tarvittaessa lippukunnanjohtajan tehtäviä
-hoitaa lippukunnanjohtajan antamia tehtäviä
-kasvaa mahdollisesti uudeksi lippukunnanjohtajaksi

Sihteeri

-vastaa lippukunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta yhdessä hallituksen kanssa
-toimii hallituksen kokousten sihteerinä ja kirjoittaa kokouspöytäkirjat
-tiedottaa hallituksen päätöksistä lippukunnalle
-huolehtii lippukunnan pysyvien dokumenttien saatavuudesta

Koulutusvastaava

-tiedottaa tulevista kursseista ja koulutuksista
-vastaa kursseille ilmoittautumisesta
-tekee koulutussuunnitelman

-tukee lippukunnan aikuisia johtajia pesteissään

Varastopäällikkö

-pitää kaluston ja varaston kunnossa ja tavarat saatavilla
-pitää kirjanpitoa kalustosta
-varmistaa, että kaikki lainatut tavarat palautetaan
-hankkii tarvittaessa uusia tavaroita
-järjestää varaston siivouksen

Varastomies

-huolehtii varaston kunnosta ja tavaroiden saatavuudesta yhdessä varastopäällikön kanssa
-vastaa osaltaan varaston siisteydestä

Kolon isäntä

-huolehtii kolon kunnossapidosta; kolon pitää olla jatkuvasti siisti, käytännöllinen ja partiomainen
-ylläpitää luetteloa kolon varustuksesta
-ylläpitää kolon seinällä puutelistaa, johon voi merkitä kololta puuttuvat tavarat
-hankkii viipymättä puutelistalle merkityt tavarat
-kehittää koloa yhdessä sen käyttäjien kanssa
-huolehtii kolon siivousvuorojen järjestämisestä

Majaisäntä

-huolehtii Hevonharjun majan ja muiden rakennusten kunnossapidosta
-valvoo, että rakennukset ja ja ympäristö on kunnossa
-huolehtii savupiippujen nuohouksesta
-huolehtii majan ja ympäristön turvallisuudesta
-kehittää majaa yhdessä sen käyttäjien kanssa
-tiedottaa majaa koskevista asioista lippukunnalle

Majan isännistön jäsen

-huolehtii yhdessä majaisännän kanssa Hevonharjun kunnossapidosta
-huolehtii, että majan seinältä löytyy selkeät käyttö- ja siivousohjeet
-huolehtii majan ja ympäristön turvallisuudesta
-huolehtii yhdessä majaisännän kanssa, että palosammutus-, ensiapu- ja siivousvälineet ovat -kunnossa ja käyttökelpoisia
-valvoo majan käyttöä ja nostaa esille mahdolliset epäkohdat
-järjestää siivoustalkoita tarpeen vaatiessa

Jäsenrekisterinhoitaja

-ylläpitää lippukunnan jäsenrekisteriä
-pitää huolen siitä, että saa tiedon uusista ja lopettaneista jäsenistä
-ilmoittaa uudet jäsenet Suomen Partiolaisille

Leikekirjan pitäjä

-huolehtii lippukunnan leikekirjasta
-selaa aktiivisesti lehtiä ja ottaa talteen lippukuntaan liittyvät artikkelit